Kompetencija, požiūris ir elgesys grafinio projekto moksleivio darbui ir klientų

parašė , 2017-08-30 12:36

Grafinis projekto moksleivis turi išvystyti tam tikrą kompetenciją, požiūrius ir elgesio bruožus, kurie įgalintų jį ar ją būti labai įgudęs jo pasirinktoje karjeroje ar studijavimo lauke. Šitie požiūriai ir elgesio struktūra neatvyksta atsitiktinai. Mėgėjiškas Grafinis menininkas ar moksleivis turi kultivuoti šituos bruožus, kadangi jis imasi savo projektų kantriai ir su didžiausiu rūpinimusi. Dalis šitos kompetencijos, požiūrių, ir elgesio buvo aptarta apačioje.

1. Gebėjimas stebėti – moksleivio turi išvystyti gebėjimą padaryti kritišką ir rimtą stebėjimą ir patikrinimą daiktų aplinkoje su vaizdu daryti tikslų ar tikslų objekto ar formos pavaizdavimą. Tai apima kritišką stebėjimą linijinės struktūros, pakitimus formų, struktūros, gradacijos ar tonų spalvų natūralių ir dirbtinių objektų, surastų aplinkoje

2. Gebėjimas panaudoti atmintį ir vaizduotę kilti ir išvystyti mintis – Tai yra moksleivio gebėjimas panaudoti jo ar jos savą vaizduotę sukurti daiktus, nesigriebiant kopijavimo nuo jau egzistuojančių dalykų. Jis turi kultivuoti požiūrį kolektyviai svarstyti naujas ir tinkamas mintis, kurios gali būti panaudotos naudingų Grafinių produktų kūrime.

3. Gebėjimas pre-image/įsivaizduoti ir padaryti projektus dalykų – moksleivis turi sugebėti panaudoti savo pojūčius ypač regėjimas, kad numatytų ar įsivaizduotų, kaip manyta mintis gali būti panaudota kūrime projektų, kurie savo ruožtu gali būti išversti į dalykus.

4. Gebėjimas išversti mintis ir popierinius projektus į trimačius dalykus, kad išspręstų problemas ar patenkintų identifikuotą reikalingumą, naudodamas projektą ir technologijos procesą – Projektai yra dmatuojamasis formoje ar bute. Šitie popieriniai projektai yra dažnai kuriami į trimates formas. Moksleivis turi sugebėti smulkmeniškai sekti žingsnius projekte ir technologijos procese, kad pagamintų funkcinius dalykus. Jis turi turėti meistriškumą, kad sugebėtų išversti projektus popieriuje į laisvus nuolatinius dalykus.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push ({});

5. Vikrumas ir kūrybiškas naudojimas įrankių, įrangos ir įvairovės medžiagų – Tai siejasi su efektyviu įrankių ir medžiagų naudojimu. Tai apima teisingą įrankių apdorojimą, kad atliktų darbą. Moksleivis turi suprasti gamtą ir įrankių ir medžiagų jausmą, kad jis galėtų panaudoti juos tinkamai, kad duotų teisingą padarinį meno kūriniuose.

6. Paraiška žinių ir suprantantis į pastovią praktiką įgudimui ir tobulumą – moksleivis turi galų gale nusitaikyti į tobulumo įvairioje artistiškos gamybos technikoje pasiekimą. Jis turi sugebėti nuolatos pritaikyti žinias, kad jis įsigijo per pastovią praktiką, kad pagamintų dalykus su dideliu įgudimu ar įgūdžiu.

7. Kūrybiškumas, originalumas mąstyme ir galo produktuose – jaunas Grafinis menininkas turi padaryti tai jo ar jos požymiu, kad pagamintų dalykus, kurie yra originalūs projekte, formoje, dažosi ir taip toliau. Jo gebėjimas sukurti naujus daiktus turi būti akivaizdus jo mąstyme taip pat kaip galutiniuose produktuose, kuriuos jis daro.

8. Gebėjimas atsakyti į meno kūrinius vartojant žinias ir įgūdžius suvokime, įvertinime, kritikoje, nuosprendyje, įvertinime ir estetikoje – moksleivis turi turėti gebėjimą skubiai, kad atsakytų į meno kūrinius, su kuriais jis įeina į kontaktą. Jis turi sugebėti pritaikyti savo pojūčius gerai kalbėjime protingai apie estetines darbo kokybes. Jis turi sugebėti įvertinti, įvertinti ir kritikuoti meno kūrinius, naudodamas žinias ir įgūdžius, kuriuos jis kaupė.

9. Kritiškas mąstymas ir problemą sprendžiantys įgūdžiai, sveikas lenktyniavimas, geri žmogaus ryšiai, ir taip toliau – moksleivis turi taip pat sugebėti galvoti konkrečiuose terminuose ir visada paruoštas išleisti mintis, kurios gali išspręsti tinkamas problemas, su kuriomis stovi asmenys visuomenėje. Jis turi sugebėti užsiimti lenktyniavimais ir parodomis Grafinių menų, laikytų mokykloje, visuomenėje ar šalyje. Jis turi dalyvauti su švariais ir aiškiais motyvais jo įgūdžių pagerinimo, mokydamasis ir imdamas įkvėpimą nuo kitų Grafinių menininkų darbų.

10. Demonstracija žmogaus ir moralinio elgesio mąstyme, jausme ir vaidyboje pavyzdžiui sąžiningumas, įsipareigojimas, self-discipline/respect, stropumas, kantrybė, tolerancija, bendras darbas, ir taip toliau. – Yra kai kurie moraliniai ar elgesio bruožai, kuriuos moksleivis turi siekti sunkiai kultivuoti. Jie apima sąžiningumą, pagarbą, stropumą, kantrybę, toleranciją, ir bendrą darbą. Žmonės norėtų turėti verslo sandorius su doru ir pagarbiu asmeniu. Moksleivis turi būti kantrus ir tolerantiškas, kad sugebėtų sugerti spaudimą nuo klientų, kurie gali kartais būti erzinantys ar erzinantys. Kaip moksleivis, jis turi taip pat būti pasiruošęs dirbti su kitais žmonėmis, kad pasiektų tą patį tikslą. Ši kokybė įgalintų jį dirbti platesnėse darbo sąlygose toks kaip pramonėje ar gamykloje. Šiandienėse darbo sąlygose, bendras darbas yra iš tikrųjų būtinas bet kokios įmonės pasisekimui.

11. Portfelis darbų – moksleivis turi kultivuoti požiūrį laikyti portfelį jo kūrybiškų darbų ar kietose, ar minkštose kopijose. Tai įgalintų jį padidinti ir pagerinti jo kūrybiškus darbus kiekvieną kartą.

12. Gebėjimas įvykdyti užduotis beveik be priežiūros – moksleivis turi sugebėti įvykdyti jo paskirtą darbą beveik be priežiūros. Jis turi siekti labai sunkiai dirbti nepriklausomai su ar be repetitoriaus aplink. Tai padėtų jam išvystyti jo įgūdžius pagal palyginti greitesnę normą.

13. Self-learning/evaluation pagerinimui – moksleivis turi būti bandomasis, bandydamas studijuoti naujus daiktus savarankiškai, nebūdamas instruktuotas daryti taip mokytojo ar prižiūrėtojo. Jis turi ištirti naujus metodus ir techniką pasiekimo jau egzistuojantis gamybos metodai ir technika. Tai turi būti jo ar jos požiūriu, kad pabandytų naudoti įrankius ir medžiagas, noriai pasiekiamas aplinkoje, kad pagamintų reikšmingus ir naudingus artefaktus. Taip pat, jis turi periodiškai saviįvertinti save, lygindamas jo ankstesnius ir einamuosius darbus tikslais žinoti klaidas juose ir pagerinti juos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push ({});

14. Atkaklumas – moksleivis turi parodyti kovos dvasią jo kūrybiškiems darbams patarnavime. Jis neturi pasiduoti savo pastangose pagaminti sudėtingą produktą ar metantis pratimui iššūkį. Jis neturi vengti nuo apdorojimo su sudėtingais artistiškais Grafiniais projekto produktais.

15. Laiko vadyba – moksleivis turi sugebėti valdyti savo laiką labai efektyviai. Jis turi būti surištu laiku ar laiku, sąmoningu jo artefaktų gaminime. Jis turi sugebėti sutikti galutinio termino komplektą tam, kad pagamintų darbus.

16. Darbo etika – Tai siejasi su priimtu darbo elgesiu ir požiūriais, lauktais Grafinio menininko. Šitas priimtas dirbantis elgesys apima tvarkingumą, švarumą, tikslumą, ir tikslumą, kurie yra gero Grafinio menininko požymis. Moksleivis turi būti nutartas rodyti, jie dirba etika jo artistiškose gamybose.

17. Savitikėjimas – moksleivis turi būti labai įsitikinęs, patarnaudamas jo pareigoms. Jis neturi parodyti baimės ženklų. Jis turi patikėti savo gebėjimais, kokybėmis ar mintimis. Tai padarytų tai lengviau jam įgyti meistriškumą per jo artistišką sukūrimą.

18. Komunikacijos įgūdžiai – moksleivis turi žinoti, kaip susisiekti gerai su žmonėmis. Šitų komunikacijos įgūdžių kultivavimas įgalintų jį susisiekti efektyviai su klientais. Žmonės tikrai mėgs padaryti verslą su žmonėmis, kurie kalba mandagiai negu tie, kurių pranešimo būdas persmelkia tarytum kardu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.