Etikos standartai

Karjeros centras laikosi tokių etikos standartų:  

 1. Gerbti visus įmonės Klientus.
 2. Apsiimti atlikti tik tas užduotis ir darbus, kuriems esame kompetentingi ir turime reikalingų žinių.
 3. Nuolatos kelti savo kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius.
 4. Konfidencialią informaciją, gaunamą iš Klientų, naudoti tik projekte numatytais tikslais.
 5. Išlaikyti informacijos apie Klientus anonimiškumą, kol negauname iš jų leidimo šiai informacijai atskleisti.
 6. Informaciją apie įmonę atskleisti tik tiems besidomintiems potencialiems kandidatams, kurie turėtų ją žinoti.
 7. Informuoti Klientą apie mums žinomus kandidato darbą galinčius įtakoti rizikos veiksnius.
 8. Neužsiimti tiksliniu anksčiau įdarbintų kandidatų perviliojimu į kitą įmonę.
 9. Atsisakyti dirbti su Klientais, kurie nesilaiko etinių normų, priimtų demokratinėje visuomenėje.
 10. Nesiimti veiksmų, kurie galėtų pakenkti Klientams jų dabartinėje darbovietėje ar veikloje.
 11. Niekuomet neprašyti atsidėkojimo iš besikreipiančių į darbą už jų įdarbinimą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *