Kas yra darbo etika?

Kaip jūs vedate save kaip atsakingas ir atsidavęs tarnautojas jūsų darbo sąlygose? Jūs apgaudinėjate savo kolegas? Kaltinkite savo perus už klaidas? Atidėliokite kai prieita prie projektų? Pavartokite neatitinkančią kalbą per oficialų pasikalbėjimą? Kalbėkite šiurkščiai su jūsų klientais? Aš tikrai tikiuosi, kad jūs nedarote, todėl, kad jie yra neetiškos praktikos.

Apsistojimas prie darbo etikos yra sąžinės klausimas. Etika apima sąžiningumą, vientisumą, jūsų prasmę atsakomybės, charakterio serveriai.lt ir visaapimančių elgesio bruožų, kurie įgalina jus padaryti jūsų darbą gerai.
Punktualumas ir Lankymas, Tai yra bruožas, kuris prideda vertę prie jūsų asmenybės ir atvaizdo. Jūs atvykstate į įstaigą laiku kiekvieną dieną? Jūs lankote susitikimus ir paskyrimus pagal sąrašą? Pravaikštos ir procrastination yra jūsų blogos etikos ir mažėjančio darbo atlikimo indikatoriai.

Būkite punktualus ir neimkite neplanuotų atostogų jei ne visiškai būtinas. Sulaikykite priminimą ar panaudokite Google Kalendorių, kad užtruktumėte sąrašas. Efektyvus ir dorovingas tarnautojas daro laiko kreditas sąrašą. Jie daro prioriteto sąrašą savo užduočių ir įvykdo juos tvarka jų svarbumo.

Jūsų Charakteris pasakoma korporaciniame pasaulyje, kad stiprus charakteris yra tikras darbo etikos veidas. Dauguma darbdavių laukia savo tarnautojų rodyti tam tikrus bruožus, kurie padeda kompanijai pasiekti jos tikslus. Charakteriai apima:

– Sąžiningumas – Patikimumas – Disciplina – Patikimumas pagerank tikrinimas – Ištikimybė – Patikimumas

Savivadyba, Kaip apgalvotai jūs elgiatės su savo asmeninėmis problemomis, emocijomis ir kaip aiškiai jūs piešiate liniją tarp savo asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo sako daug apie jūsų darbo etiką. Atnešdamas jūsų vidaus reikalus į įstaigą, liežuvavimo, plitimo gandų ar kitų įbauginimo nelaiko etišku veiksmu.

Komandos Darbo Komandos darbas yra labai svarbus verslo taip pat kaip jo komandos narių pasisekimui. Tarnautojai turi turėti prasmę to, kaip jie turi elgtis su kitais. Kiekvienas personalo narys turi vesti save tokiame būde, kuriuo kiti nėra skaudinti, varžyti ar de-motivated. Gerbkite savo kolegas, pasimokykite iš jų, būkite tvirtinantis, motyvuokite juos, ir nesielkite piktame ar šiurkščiame būde su niekuo. Bet koks konfliktas ar nesusipratimas gali būti nuspręsti taikingai per dialogą.

Pasirodymas būdas, kuriuo jūs apsirengiate perduoda jūsų profesinį atvaizdą. Netvarkingas pasirodymas nuleidžia jūsų tikėjimą ir sudaro įspūdį, kad jūs esate netvarkingas savo darbe. Jūs tikėtina paliksite puikų įspūdį kai profesionaliai puoštas.

Produktyvumas dorovingas tarnautojas naudoja kas minutę jo ar jos darbo laiko tiktai darbui. Kad būtumėte produktyvus per darbo laiką, jūs turite gerai žinoti Profesines Sveikatos & Saugumo procedūras ir sekti kryptis tinkamai.

Tokiu būdu paskutinis klausimas yra; Kaip jūs gaunate gerą darbo etiką? Gerai, jūs studijuojate tai iš savo tėvų, per padrąsinančius seminarus, kursus ir mokymo programas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *