Paslaugų rinkodara_5

Įvairių paslaugų rūšių rinkodaraTarptautiniai paslaugų rinkodaros modeliaiD. Rathmello modelis Viena ankstyviausių paslaugų rinkodaros koncepcija buvo D. Rathmello 1974 m. sukurtas modelis. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje disciplina „paslaugų rinkodara“ gimė kaip atsakymas į reiškinį, Vakarų literatūroje pavadintą „revoliucija paslaugų sferoje“. D. Rathmello modelis buvo pirmasis bandymas parodyti skirtumus tarp funkcinių rinkodaros uždavinių gamybiniame ir negamybiniame sektoriuje. Schematiškai modelis pavaizduotas pav. 1. 

GaminiaiPaslaugosGamyba 
Gamyba  
RinkodaraRinkodara 
VartojimasPirkėjo ir pardavėjo sąveika

Pav. 1 D. Rathmello paslaugų rinkodaros koncepcija D. Rathmello modelis rodo, kad gamybiniame sektoriuje galima išskirti mažiausiai tris susijusius, bet kartu ir gana nepriklausomus, procesus: 1) prekių gamybos procesą; 2) šių prekių rinkodaros procesą; ir 3) šių prekių vartojimo procesą. Funkcinius šios sistemos rinkodaros uždavinius galima būtų pavadinti klasikiniais. Pirma, reikia organizuoti gamybą tų procesų, kurie tenkina vartotojo poreikius (rinkodaros koncepcija), o ne tų, kuriuos reikia parduoti. Antra, norint tirti vartotojų elgesį, aiškintis naujus vartotojų poreikius ir analizuoti naujai atsiradusias rinkodaros galimybes, būtina stebėti prekių vartojimo procesą; taip bus visiškai patenkinti išaiškinti vartotojų poreikiai ir padidintas pelnas. Bet šie funkciniai rinkodaros uždaviniai tampa sunkiai įvykdomi paslaugų gamybos, rinkodaros ir vartojimo kontekste.Kaip parodyta 1 paveiksle, paslaugų kontekste gana sunku į atskirus procesus išskirti gamybą, rinkodarą ir vartojimą. Tai sąlygoja paslaugos kaip produkto specifiką, kurią D. Rathmello modelis akcentuoja pirmiausia. Paslaugų gamyba ir vartojimas vyksta vienu metu. Gaminant paslaugą, ji kartu ir vartojama. Iš čia kyla naujas funkcinis rinkodaros uždavinys paslaugų sferoje, papildantis tradicinius rinkodaros uždavinius. Būtina tirti, kurti, vertinti, reklamuoti ir parduoti sąveikavimą tarp tų, kurie gamina paslaugą, ir tų, kurie ją vartoja. 1 paveiksle šis uždavinys pažymėtas papildoma rodykle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *