Verslas ir astrologija. Ožiaragis.

OŽIARAGIS Gruodžio 22 – sausio 20 d.Valdančioji planeta – Saturnas  Profesiniai polinkiaiOžiaragiai turi įvairių profesinių polinkių. Jaunystėje jie kelia aukštus siekius, kartais pervertindami savo galimybes. Labiausiai šie žmonės nemėgsta rutininio darbo, teikdami pirmenybę kam nors reikšmingesniam. Tarp šio Zodiako ženklo atstovų daugybė garsių sportininkų (ypač gimnastų ir akrobatų), medžiotojų, sportinių varžybų ir pramoginių renginių organizatorių. Be to, Ožiaragiai tampa puikiais gydytojais, vertėjais, politikais, inžinieriais, juristais ir visuomenės veikėjais.Tai, kokią profesiją jie galutinai pasirenka, priklauso nuo daugelio aplinkybių. Visiems Ožiaragiams būdinga prieštaravimo dvasia niekada jiems neleis mokytis ar dirbti ten, kur dauguma jo draugų, bendraklasių ar bendrakursių, net jei visai neseniai jis svajojo būtent apie šią profesiją ir jau ketino paduoti dokumentus į atitinkamą aukštąją mokyklą. Bet, kaip jau buvo minėta, Ožiaragiai turi stebėtinai įvairių profesinių polinkių, todėl pasirinkęs kokią nors jam artimą veiklos sferą, jis vėlgi nieko nepraranda.Jei Ožiaragis pasirenka verslą, tai paprastai būna prekyba nekilnojamuoju turtu arba verčiasi šou verslu: koncertų organizavimu, pramoginėmis programomis, parodomaisiais sportininkų pasirodymais. Pradėdamas nuo žemiausių pareigų, dirbdamas, pvz., paprastu butų pardavimo ir keitimo agentu, šio zodiako ženklo atstovas per gana trumpą laikotarpį gali daug ką pasiekti ir jau po kelių mėnesių tapti svarbiu bendrovės specialistu. Jei Ožiaragis nuspręs dirbti prekybos srityje, jis sulauks didžiausio pasisekimo madingų drabužių ir jų priedų prekyboje. Daugelis Ožiaragių gali gana sėkmingai verstis privačia gamyba, būna puikūs technologinio proceso organizatoriai, gabumų ir intuicijos turintys finansininkai. Jei finansinė Ožiaragių veikla vystosi sėkmingai, daugelis jų tampa mecenatais, gana plačiai užsiima labdara. Mažiausiai sėkminga Ožiaragiui iš visų komercinės veiklos sričių gali būti bankų sfera. Bet paprastai šio zodiako ženklo atstovai patys intuityviai jaučia, kad čia jie didelės sėkmės nepatirs; be to, ši veikla juos mažiausiai domina. Ožiaragiai teisingai renkasi gyvenimo kelią ir profesiją, nepaisant įvairiausių savo polinkių. Reikalavimai charakteriui ir darbo sąlygomsOžiaragiai iš darbo pirmiausia reikalauja profesinio augimo perspektyvos. Be šių perspektyvų jis nė už ką nedirbs bendrovėje, net ir už didelį atlyginimą. Tai visai nereiškia, kad materialinė pusė Ožiaragiams nerūpi. Atvirkščiai, jie visada stengiasi pasiekti finansinę gerovę, bet jiems ne vis vien, kuo užsiimti.Gana didelių reikalavimų Ožiaragiai kelia ir bendrovės, kurioje ketina dirbti, kolektyvui. Jiems labiau patinka jaunas kolektyvas, kuriame daugiau priešingos lyties atstovų. Moteris Ožiaragė negalės dirbti vien moterų kolektyve, o vyras Ožiaragis – vien vyrų. Priešingos lyties kolegos jiems yra savitas akstinas dirbti, skatina juos siekti sėkmės. Ožiaragiai iš prigimties nekenčia paskalų, niekada neaptaria vadovybės ir nemėgsta, kai tai daro kiti.Kadangi Ožiaragis visada įnikęs į darbą, jam dažnai nesvarbu, ar jo darbo diena normuota. Iš prigimties šie žmonės nėra namisėdos, todėl net turėdami vieną poilsio dieną per savaitę ir aštuonių valandų darbo dieną, jie niekados nesiskųs per didele apkrova.Ožiaragiui labai svarbu ir tai, kiek aktyviai vykdo savo veiklą bendrovė, kurioje jis dirba. Jei darbuotojai didesnę laiko dalį praleidžia gerdami arbatą ir surūkydami po pakelį cigarečių per dieną, Ožiaragis tiesiog ima „kunkuliuoti“. Ilgai dirbti šioje bendrovėje jis negalės, net jei visos kitos darbo sąlygos jį lyg ir tenkina.Ožiaragis gali dirbti tiek stambioje, tarptautinio masto bendrovėje, tiek nedidelėje įmonėje, kur dirba ne daugiau nei trys ar keturi darbuotojai ir apie kurią mažai kas žino. Kartais Ožiaragiai tyčia eina dirbti į šias smulkias įmones svajodami apie tai, kaip po kurio laiko, dėl jų didelių pastangų, įmonė labai išsiplės ir taps žinoma toli už savo miesto ar net šalies ribų. Beje, dažnai taip ir įvyksta dėl šio zodiako ženklo atstovų aukšto profesionalumo. Darbštumas ir atsakomybėEsant atitinkamoms darbo sąlygoms, kurių pagrindinės yra profesionalaus augimo perspektyva ir geras atlyginimas, Ožiaragiai būna labai darbštūs. Per trumpą laiką jie gali daug ką nuveikti, jie geba atlikti sudėtingiausią vadovybės uždavinį, šių uždavinių jie imasi mielai ir deda didžiausias pastangas. Jei Ožiaragis jaučia, kad jo veikla turi didelės reikšmės bendrovei, jis pasistengs atlikti darbą kuo kokybiškiau. Be to Ožiaragiai, skirtingai nuo visų kitų darbuotojų, gali net pamiršti apie atostogas, apie poilsio dienas, šventes, visą laisvalaikį skirdami darbui. Dėl šios priežasties dažnai kyla kofliktų jų šeimoje, kartais tai baigiasi skyrybomis.Visai kitaip Ožiaragis dirba bendrovėje, kurioje nemato profesinio augimo perspektyvų.Čia jis neužsibus, o jei vis dėlto jam teks kurį laiką padirbėti šioje bendrovėje, jis pasirodys kaip tingiausias ir neatsakingiausias darbuotojas. Bet vadovybė viską pakeis, jei kitaip pažvelgs į galimybę šiam darbuotojui kopti karjeros laiptais. Jei bus taip nuspręsta ir pranešta Ožiaragiui, kitądien darbo vietoje pamatysite visai kitą žmogų, kurio darbštumas visiems gali pasirodyti tiesiog fantastiškas. Kartu jis taps atsakingumo pavyzdžiu kitiems darbuotojams: niekada nevėluos į darbą, neims nedarbingumo lapelio, net jei jam reikėtų taip pasielgti dėl savo kiek pašlijusios sveikatos.Tad, jei Ožiaragį tenkina darbo sąlygos, jis gali būti darbštus ir atsakingas darbuotojas. Gebėjimas valdyti ir paklustiVisi Ožiaragiai nuo vaikystės svajoja apie vadovo postą. Net brandžiame amžiuje jie neatsisakytų užimti generalinio direktoriaus postą,– ir labai dažnai jiems tai pavyksta. Tam jie turi pagrindą, nes puikiai moka vadovauti kolektyvui. Šio zodiako ženklo atstovai visada tampa puikiais vadovais, o jų vadovavimo strategija niekada nebūna autoritarinė. Atvirkščiai, jie vadovauja lanksčiai ir taktiškai. Ožiaragiai viršininkai visada duoda nurodymus ne įsakymo, o mandagaus prašymo pavidalu – tai viena svarbiausių jų meno valdyti paslapčių. Paprastai pavaldiniai į juos žiūri su didele pagarba ar net meile. Bet čia niekas nesibičiuliuoja. Šio zodiako ženklo atstovai moka stebėtinai aiškiai nubrėžti tą ribą, kurios jų pavaldiniai niekada neperžengia.Be to, Ožiaragiai visada dėmesingai ir jautriai reaguoja į problemas, kylančias jų vadovaujamo kolektyvo nariams. Jei jums, pavyzdžiui, reikia kurią dieną išeiti iš darbo anksčiau, toks vadovas visada jus paleis. Bet mandagiai ir taktiškai paprašys jus atidirbti praleistą laiką kitą dieną, ateiti į darbą anksčiau, pasilikti porai valandų po darbo ar užbėgti į darbą poilsio dieną.Kaip pavaldiniai Ožiaragiai dirbs uoliau, jei duosite jiems tam tikrą veiksmų laisvę. Be to, šio zodiako ženklo atstovams, kaip niekam kitam, reikia pritarimo, pagyrimo, kad jų nuopelnai bendrovei, kad ir kokie bebūtų, būtų pastebėti. Jei šios dvi pagrindinės sąlygos netenkinamos, vadovybė nuolat konfliktuos su šiuo darbuotoju. Perspektyvoje Ožiaragis visada save mato vadovo vietoje, visiškai įsitikinęs, kad kada nors užims jo vietą ar pradės savo verslą, kur jam niekas nebenurodinės, ką, kaip ir kada reikia daryti.Tačiau tai nereiškia, kad Ožiaragis nesąžiningomis priemonėmis kovos už maksimalius įpareigojimus. Ne, jo pagrindinės kovos priemonės – sąžiningas darbas, atsidavimas, uolumas, darbštumas. Ilgainiui vadovybė dažniausiai vis dėlto pradeda suprasti, kad toks darbuotojas iš tiesų vertas paaukštinimo. Nieko, išskyrus naudą, bendrovei tai neatneš. Todėl jei eilinis darbuotojas Ožiaragis pasirodo darbo vietoje dėl gerų tikslų, vadovybė niekada nesuklys, paskyrusi jam atsakingesnį darbą. Gebėjimas mokytisDaugeliui Ožiaragių mokytis sekasi stebėtinai lengvai. Bet labai svarbu, kad Ožiaragis turėtų norą įgyti žinias. Būtent dėl šio noro stokos kai kurie gabūs šio zodiako ženklo atstovai nepasižymi dideliu pažangumu. Bet jei Ožiaragis sutiks gerą pedagogą, kuris sugebės savo mokslu suintriguoti gabų mokinį, jis galės įvaldyti bet kokią, net sudėtingiausią discipliną, rodys uolumo stebuklus ir demonstruos fenomenalią atmintį. Priešingu atveju, net jei pats Ožiaragis supras, kad žinių jam reikia profesionaliai tobulėti ar įsidarbinti labiau prestižinėje bendrovėje, mokytis jam seksis labai sunkiai.Išmokti ką nors savarankiškai, iš knygų, Ožiaragiams labai sunku, todėl šio zodiako ženklo atstovams priimtinesnis dieninis mokymasis. Karjera ir orientavimasis į sėkmęApie tai, kiek svarbi Ožiaragiams karjera, jau buvo pasakyta. Profesinio augimo galimybė yra pagrindinis jų darbo stimulas.Ožiaragis nėra abejingas ir populiarumui. Jis visa savo esybe trokšta pripažinimo. Net nedidelis jo kolegų ir vadovybės pagyrimas gali jam gerokai pagerinti nuotaiką. Kai kurie šio ženklo atstovai tiesiog trokšta šlovės; jiems neduoda ramybės noras, kad apie juos sužinotų kuo daugiau žmonių. Tam jie naudoja visas leistinas ir neleistinas priemones. Galiausiai dauguma jų pasiekia populiarumą, dėdami tiesiog fantastiškas pastangas išsvajotajam tikslui pasiekti.Taigi vadovams reikia turėti omenyje, kad darbuotojui Ožiaragiui socialinė sėkmė yra labai svarbi. Jai pasiekti jie išnaudoja visus savo protinius ir fizinius sugebėjimus, mobilizuoja visas jėgas ir vidinius organizmo rezervus. Sumaniai skatinant šią Ožiaragio aistrą, bendrovė gali pasiekti nemažą naudą. Nesant karjeros augimo ir socialinės sėkmės perspektyvai, gabus ir darbštus Ožiaragis greitai paliks jūsų bendrovę ar tiesiog nedirbs visu pajėgumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *