Verslas ir astrologija. Vandenis.

VANDENIS Sausio 21 – vasario 18 d.Valdančioji planeta – Saturnas Profesiniai polinkiaiVandeniai visada eina mokslo gyvenimo priešakyje. Jų stichija – išradimai, naujausi mokslo atradimai, teoriniai ieškojimai, tyrinėjimai. Visi pažįsta šiuos legendinius mokslo veikėjus: Č. Darviną, D. Mendelejevą, L. Landau, T. Edisoną. Vandenių išradimai keičia gyvenimą ir rodo perspektyvas. Šie žmonės ne tik jaučia naują tendenciją, bet ir geba ją išreikšti reikiamame moksliniame lygyje.Globojami Urano – originalumo, altruizmo ir vidinės laisvės planetos – jie būna puikūs švietėjai, dvasiniai mokytojai ir ganytojai. Jų tikėjimas išauga iš žinių apie pasaulį ir pakelia juos virš jo rūsčios realybės, todėl jų gyvenimas įdomus, ryškus ir jie visada randa pasekėjų. Vandenių filosofija – tai menas gyventi. Jie nagrinėja įvairius žmonių laisvės pavidalus.Vandeniui artima visa tai, kas susiję su kelionėmis, neįprasti tyrinėjimai, tokie kaip NSO.Vandeniai – puikūs medikai ir neretai savo žinias taiko netradicinės medicinos srityje.Vandeniams artimos su žodžiu susijusios profesijos. Jie aukštai vertina kalbą pirmiausia dėl to, kad supranta jos universalumą ir geriau nei bet kuris kitas mato, kad kiekvienas kalbos žodis gali turėti be galo daug prasmių. Todėl jie yra puikūs reklaminių tekstų kūrėjai ir redaktoriai.Gimusieji po Vandenio ženklu turi puikių meninių ir muzikinių gabumų. Jei jie kuria muziką, kuri išsiskiria melodijos tobulumu ir harmonija. O jei tapo, pagrindiniai jų paveikslų siužetai būna humanistiniai. Reikalavimai charakteriui ir darbo sąlygomsPo šiuo žvaigždynu gimę žmonės, darbo sąlygoms dažnai kelia gana aukštus reikalavimus. Jiems svarbu viskas, o pirmiausia – darbo grafikas. Kadangi dauguma šio zodiako ženklo atstovų yra kūrybingi žmonės, jie labiau mėgsta laisvą grafiką. Daugelis mėgsta dirbti naktį, todėl kai kurie Vandeniai ima darbą į namus ir atlieka jį tuomet, kai pajunta įkvėpimą. Ne paskutinėje vietoje yra ir darbo atlyginimas. Jei Vandenis manys, kad jo kvalifikacija ir profesionalumas nusipelno didesnio materialinio atlygio, jis nieku gyvu neis ten, kur jam negalės pasiūlyti jo verto atlyginimo.Vandenis visada mieliau dirbs solidžioje, žinomoje įstaigoje ar gerą reputaciją turinčioje bendrovėje. Jį visada traukia dideli mastai, todėl jis su dideliu malonumu pažįstamiesiems ir giminaičiams pasakos apie tai, kokioje stambioje ir prestižinėje bendrovėje jis dirba.Vandeniui svarbi darbo kolektyve susiklosčiusi aplinka. Ten, kur tarp darbuotojų nėra geranoriškų santykių, jis ilgai neužsibus; jei kolektyvo santykiai draugiški, šiomis sąlygomis Vandenis dirbs su dideliu užsidegimu. Darbštumas ir atsakomybėVandeniai gali dirbti entuziastingai, greitai ir kokybiškai. Jie nebijo smulkmeniško darbo ir yra pasiruošę pamažu siekti tikslo.Jei norite išnaudoti visą Vandenių potencialą, turite jam suteikti visą įmanomą informaciją. Jis turi žinoti viską apie problemą, kuria užsiima. Jei, be to, pagirsite Vandenį už profesionalumą ir išreikšite susižavėjimą jo darbu, jis galės nuversti kalnus. Bet kad Vandenis neapviltų jūsų ateityje, vien susižavėjimo maža. Padėkite jam rasti tokią jo gabumų pritaikymo sritį, kuri jam leistų pajusti, kad jo darbas yra naudingas žmonėms.Vandeniui labai svarbu suvokti, kad yra mylimas kolektyvo. Įtemptoje, nesveikoje aplinkoje Vandenis ilgai neišdirbs. O jei darbas atneš naudos visuomenei ir turės perspektyvos, stipraus Urano globojamas žmogus dirbs pasiraitojęs rankoves.Vandeniai yra dalykiški žmonės. Jie niekada nepainioja draugystės su tarnyba ir visada veiks darbo labui. Darbo metu Vandeniai gali koreguoti savo veiksmus ir ramiai bei apskaičiuotai judėti tikslo link. Jų emocijos greitai virsta mintimis, o mintys – veiksmais. Jie moka staigiai nukreipti savo dėmesį į kitą reikalą, intuityviai jaučia kolektyvo mąstyseną.Nors kartais būna ir taip, kad Vandeniai nesugeba užbaigti darbo iki logiškos pabaigos. Tai atsitinka tais retais atvejais, kai darbas jiems netenka prasmės.Vandeniams būdingos savybės – nepriklausomybė ir anarchizmas, todėl jų nereikia varžyti, o geriau suteikti visą laisvę, kad darbas būtų rezultyviausias. Gebėjimas valdyti ir paklustiVandenis puikiai dirba kolektyve. Bet jis reikalaus, kad kolegos darytų taip, kaip nori jis, nes jis lyderis, asmenybė, ir su juo reikia skaitytis.Vandenis supranta, kad viena galva gerai, o dvi – dar geriau, todėl niekada neatsisako kolektyvinio darbo. Jam malonu suvokti, kad atlieka dalį bendro darbo ir dirba vieningoje bendraminčių komandoje.Vandenis viršininkas puikiai mato žmonių silpnąsias puses ir geba suprasti kiekvieno savo pavaldinio poreikius. Jis mano, kad aplinkiniams reikia suteikti laisvę būti tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra, o nevaržyti jų savo vizijomis. Toks požiūris į darbą leidžia jam išnaudoti visas pavaldinių galimybes ir organizuoti darbą taip, kad būtų pasiektas norimas rezultatas.Tačiau kartais Vandenis lyderis gali elgtis be ceremonijų ir skirti per mažai dėmesio žmonių, su kuriais dirba, poreikiams. Vandenis, visą savo dėmesį sutelkęs ties savo asmeniniais interesais ir pamiršęs apie pavaldinius, žlugdo visą darbą.Tik Vandeniai sugeba darniai įgyvendinti reformas. Jie iš karto įsisavina visas naujas ir pažangias idėjas ir, jei šios pasirodo vertos Vandenių dėmesio, priima jas su diddžiuliu entuziazmu. Vandeniai gali įgyvendinti bet kokią idėją, jei požiūriai bus ideologiškai nuoseklūs ir stabilūs.Vandeniai būna idealūs pavaldiniai tik tuomet, kai jų profesinis lygis tik formuojasi. Paprastai šiuo laikotarpiu Vandeniai nesiginčydami ir skrupulingai atlieka visus vadovybės nurodymus ir niekada nekonfliktuoja su viršesniaisiais. Bet tik Vandenis pradeda suprasti, kad jo profesionalumo lygis nė kiek ne mažesnis nei viršininko, jo elgesys visiškai pasikeičia. Nevalingai jis lyg ir ima varžytis su vadovu, stengdamasis įrodyti sau ir kitiems, kad ir pats gali užimti aukštą postą. Ši kova paprastai baigiasi tuo, kad arba šio zodiako ženklo atstovas atleidžiamas iš darbo, arba paaukštinamas.Vandeniai – neblogi vadovai, o jų pagrindinė stiprioji vieta – įstabus gebėjimas reformuotis. Renkantis personalą jis vadovaujasi puikia intuiciją, tad kuriant komandą jiems visada galima patikėti atsakingiausią uždavinį. Gebėjimas mokytisKai žinių stoka trukdo dirbti, Vandeniai ima mokytis. Juos traukia tikslieji mokslai ir kolektiviniai tyrimai. Jei Vandenis siekia išsilavinimo, jis mokosi tikslingai ir užsispyrusiai. Skatinti ir remti jo nereikia, nes jis mano, kad mokytis geriau vienam.Idealus variantas Vandeniui –mokymasis neakivaizdžiai. Jis visada mėgsta viską suprasti savo protu. Šie žmonės, mokydamiesi tik iš vadovėlio, gali išmokti nuostabiai groti muzikiniu instrumentu, tobulai kalbėti užsienio kalba ar įvaldyti visas darbo kompiuteriu subtilybes.Visi Vandeniai puikiausiai įsimena didelę informacijos apimtį, o visos įgytos žinios ilgam išlieka jų galvoje. Praėjus ir dešimčiai metų po mokyklos baigimo, jie puikiausiai mokės visus dalykus, įtrauktus į mokymo programą. Karjera ir orientavimasis į sėkmęVandenis tiki tuo, kad yra nepakartojamas ir išskirtinis žmogus, todėl vertas kažko ypatinga. Jis siekia socialinės sėkmės ir deda dideles pastangas. Dažnai būna ir taip, kad šių pastangų rezultatai nustebina net patį Vandenį. Jis gauna pinigus ten, kur siekė gerų pareigų, ir atvirkščiai.Jei ne per daug skuba ir nesavivaliauja, Vandeniai lengvai sprendžia sudėtingiausias problemas. Jie nebijo priimti sprendimų ir prisiimti atsakomybės, todėl paprastai jiems gerai sekasi. Aukštų pareigų Vandeniai netrokšta; svarbiausia – kad darbas patiktų ir už jį atitinkamai mokėtų.Į paaukštinimą jie reaguoja su dideliu entuziazmu. Greitai pasiekęs tam tikrą socialinį statusą, Vandenis dirba kur kas efektyviau nei tas, kuris lėčiau kyla karjeros laiptais. Paaukštinimas visada verčia Vandenius dirbti uoliau. Pakilęs iki viršininko kėdės, toks darbuotojas niekada nenurims ir visada išliks toks pat darbštus, kaip ir buvęs.Vandeniui visada malonu tapti garsenybe. Daugelį jų mintys išgarsėti, verčia elgtis labai ekstravagantiškai. Ir visai nesvarbu, kokia bus toji šlovė: skandalingas populiarumas visada jiems mielesnis nei kuklus nežinomumas.Pažymėtina ir tai, kad tarp šio zodiako ženklo atstovų yra nemaža priešingai žiūrinčių į profesinį augimą ir socialinę sėkmę žmonių grupė. Paprastai tai nestabilios psichikos ir nevisavertiškumo komplekso kamuojami žmonės. Jie stengiasi neišsiskirti iš minios, bijo aplinkinių dėmesio. Daugeliui šios problemos dingsta su amžiumi, o brandos metais jie visai sąmoningai siekia ir svarbios socialinės padėties, ir tam tikro garsumo. Be to, jie dirba su dviguba energija, todėl darbo kolegos, gana ilgą laiką kartu dirbę šalia kuklaus ir tylaus Vandenio, tiesiog neatpažįsta savo bendradarbio. Dėl įgimtų gabumų, darbštumo ir entuziazmo, daugelis Vandenių toli nužengia karjeros laiptais, net jei karjeros ir socialinės sėkmės klausimai pradėjo juos dominti gerokai vėliau, nei kitus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *