Organizacijos kultūra

Kas tai yra?Praktiškai kiekviena organizacija turi tik jai vienai būdingas nusistovėjusias tradicijas, vertybes, politiką ir nuostatas. Šios nusistovėjusios tradicijos ir elgesio tendencijos, kuriomis vadovaujasi organizacija ir kurias pripažįsta organizacijos nariai ir vadinamos organizacijos kultūra. Dauguma organizacijų turi aiškų požiūrį į tai, kas laikoma geru ir blogu elgesiu bendradarbių, viršininkų, pavaldinių, klientų ir įvairių bendruomenės grupių atžvilgiu. Tuomet organizacijos iš savo narių tikisi atitinkamo elgesio. Pavyzdžiui, organizacijos, patyrusios, kad žmonės privalo elgtis etiškai ir atsakingai bendraudami su kitais, jeigu nori, kad organizacijai sektųsi, vertybėmis laiko patikimumą, garbingumą ir pasitikėjimą.  Kiekviena organizacija sukuria savąjį nerašytų taisyklių, organizacijoje vartojamų žodžių rinkinį. Kol naujokai neišmoksta taisyklių, jie nelaikomi visateisiais įmonės nariais. Jei įmonėje susiformavusi stipri kultūra, tuomet įmonės nariai, pažeidę taisykles, sulaukia visuotinio nepritarimo ir būna skaudžiai baudžiami. Jeigu darbuotojas jaučia, kad organizacijos vertybės ir jo vertybės sutampa, tikėtina, kad jis bus patenkintas ir lojalus įmonei. Kam reikalinga organizacijos kultūra?Paprastai kultūra organizacijoje atlieka kelias pagrindines funkcijas:-         Ji suteikia organizacijos nariams vienybės jausmą, kuria visai organizacijai bendrus elgesio modelius ir standartus-         Ji padeda ugdyti atsidavimą kažkam daugiau nei vieno žmogaus asmeninis interesas, taip skatina darbuotojų bendradarbiavimą ir didina organizacijos efektyvumą-         Ji išskiria vieną organizaciją iš kitų, suteikia jai unikalumo Kokios būna organizacijos kultūros?Tyrinėtojai  nagrinėdami organizacijose susiformavusias kultūras jas įvairiai skirsto. Vienas iš populiariausių organizacijų kultūrų skirstymų pasiūlytas tyrėjo R.Harrison’o ir išskiria keturių tipų organizacijų kultūras: 

  1. Valdžios kultūra.  Tai mažoms įmonėms būdinga kultūra, kuomet pagrindinis vadovas yra centrinė, visą įmonės veiklą įtakojanti ir kontroliuojanti figūra. Tokiose įmonėse būna nedaug biurokratijos ir taisyklių, įmonė gali būti labai lanksti ir greitai reaguoti į išorės pokyčius.
  2. Vaidmens kultūra. Ši kultūra siejama su biurokratija, griežta tvarka ir procedūromis, aiškiu pareigų ir atsakomybės pasidalinimu. Veikla koordinuojama per žemesnės grandies vadovus ir nuorodas.Ši kultūra būdinga nenutrūkstamos gamybos įmonėms, draudimo bendrovėmis, bankams. Tokia kultūra sunkiai reaguoja į mokyčius, tačiau neretai gali daryti įtaką aplinkai.
  3. Užduoties kultūra. Tai kultūra, orientuota į užduočių sprendimą ir projektų realizavimą. Paprastai tokios kultūros būdingos komandinėms kultūroms, kuomet rezultatas kuriamas grupės žmonių. Ši kultūra leidžia sujungti reikiamus resursus ir reikiamus žmones į reikiamą vietą. Grupė gali būti greitai sukurta konkrečiam projektui ar užduočiai.
  4.  Asmens kultūra. Ši kultūra būdinga organizacijoms, kurių specialistai yra sąlygiškai nepriklausomi vienas nuo kito ir kiekvienas išlaiko savo savitumą. Tai gali būti juridinės įmonės, architektų arba gydytojų sąjungos, konsultacijų įmonės. Tokiose organizacijose kontrolės mechanizmas ar vadovavimo hierarchija yra neįmanoma.

Kaip pasireiškia organizacijos kultūra?Apie organizacijos kultūrą galima spręsti iš pasakojimų ir mitų, sklandančių apie įmonę, iš įmonės darbuotojų kalbos, ritualų, tradicijų, iš klimato, vyraujančio organizacijoje ir kitų kultūros pasireiškimo elementų. Norime pateikti keletą pavyzdžių: –   Įmonės „Nordstrom“, turinčios specializuotą mažmeninės prekybos parduotuvių tinklą, veiklos pradžioje į vieną parduotuvę atėjo klientas, kuris norėjo grąžinti automobilio padangų rinkinį. Pardavėjas nežinojo, ką daryti, nes įmonė neprekiauja padangomis. Ponas Nordstromas, nugirdęs pokalbį įsikišo paklausdamas, kiek klientas mokėjo už padangas ir liepė pardavėjui priimti padangas ir grąžinti klientui visus pinigus, o paskui paskambino į automobilių dalimis prekiaujančią parduotuvę klausdamas, kiek gali gauti už tas padangas. Ši istorija pasakojama įmonės darbuotojams ir pabrėžiama įmonės politika – „mūsų prekių grąžinimo politika yra tokia, kad mes nieko neklausinėjame.“   Kai įmonei „Ford Motor Co“  vadovavo Henris Fordas II, jis aukščiausiems įmonės vadovams konfliktinėse situacijose mėgdavo priminti: „Mano pavardė užrašyta ant pastato“, tuo parodydamas, kieno žodis įmonėje bus paskutinis. –   Įmonės, tam tikriems darbuotojams skiriančios vadovų privilegijas, rezervuojančios automobilių stovėjimo vietas arba atskiras patalpas pietums, tokiais simboliais pasako, kiek aukščiausia valdžia pageidauja lygybės. –   Vienodo lygio restoranai gali turėti visai skirtingas kultūras: rimtumo, oficialumo ir konservatyvumo atmosferą kuria oficialiai apsirengęs personalas, formalus, galintis priminti muziejų interjeras. Atsipalaidavimo ir atvirumo atmosferą klientams kuria minimalus interjeras ir paprasti personalo rūbai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *