Darbuotojų pasitenkinimas darbu

DARBUOTOJŲ PASITENKINIMAS DARBU Šiuo metu Lietuvos darbdaviai vis dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą darbu. Artėjantis stojimas į Europos Sąjungą kelia grėsmę didesnei aukštos kvalifikacijos specialistų migracijai ir verčia darbdavius stengtis išlaikyti kvalifikuotus specialistus savo įmonėje.Kas lemia darbuotojų pasitenkinimą darbu? Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemia jo turimos nuostatos į jo darbą. Darbas tai ne vien tiesioginės darbuotojui keliamos užduotys, bet ir santykiai su bendradarbiais, viršininkais, organizacijoje nustatytos taisyklės ir tradicijos, darbo atlikimo standartai, dažnai ne idealios darbo sąlygos ir pan. Kaip vadovai gali įtakoti darbuotojų pasitenkinimą darbu? Yra keletas darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiančių veiksnių, kuriuos įmonės vadovai arba darbuotojų tiesioginiai viršininkai gali kontroliuoti: 1. Savirealizacijos poreikis. Darbuotojai linkę teikti pirmenybę darbams, kurie suteikia galimybę panaudoti savo įgūdžius bei gebėjimus, siūlo kūrybinę ir sprendimų laisvę bei grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip darbuotojams sekasi. Dažna priežastis, dėl kurios aukšto lygio specialistai nori keisti darbą – atsiradusi monotonija, kuomet darbas tampa įprastas ir puikiai žinomas, nebelieka naujumo jausmo ir darbuotojas jaučiasi “sustojęs vietoje”, nebetobulėjantis. Svarbu laiku pastebėti ir įvertinti darbuotojo augimą. Darbdavys, žinantis, kad jo darbuotojui norisi daugiau užduočių ar atsakingesnio darbo, gali iš anksto suplanuoti darbuotojo kilimą karjeros laiptais, ir taip išsaugoti gerą specialistą savo įmonėje, užsiauginti aukštesnio lygio vadovą, kuris būtų lojalus įmonei. Darbai, teikiantys per mažai iššūkių, kelia nuobodulį, tačiau per daug iššūkių gali lemti kitą kraštutinumą – nerimą ir nesėkmės jausmą. 2. Teisingas atlygis. Darbuotojai nori turėti tokią apmokėjimo sistemą, kuri būtų teisinga, nedviprasmiška ir atitiktų jų lūkesčius. Prekyboje dirbantys žmonės paprastai nori turėti atlyginimo dalį, priklausančią nuo jų indėlio ar rezultato. Tokiu būdu jie tarsi nori kontroliuoti situaciją ir kartu jaučia stimulą siekti daugiau, pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. 3. Geranoriška atmosfera. Darbe žmonės praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Daugumai žmonių draugiškas ir supratingas kolektyvas yra pasitenkinimą darbu stiprinantis veiksnys. Nemažiau svarbus yra ir santykis su tiesioginiu viršininku. Tiesioginio viršininko pagyrimas už gerai atliktą darbą, darbuotojo nuomonės išklausymas, draugiškumas, asmeninis susidomėjimas darbuotojais lemia tai, kad darbuotojai geriau jaučiasi darbe.Mokslininkus ilgai domino darbuotojų pasitenkinimo darbu bei jų darbo produktyvumo ryšys. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kuo didesnis darbuotojo pasitenkinimas darbu, tuo daugiau pastangų jis turėtų rodyti darbe ir tuo geresnių rezultatų pasiekti. Tyrimų duomenys rodo, kad patenkinti darbuotojai nebūtinai yra produktyvūs darbuotojai. Nepatenkintas darbu ir darbo sąlygomis darbuotojas gali būti labai pareigingas ir darbą atlikti produktyviai. Patenkinti darbu darbuotojai nebūtinai bus iniciatyvūs ir entuziastingi. Jie neieškos kito darbo, tačiau gali nesistengti siekti aukštesnių rezultatų. Kai kurie tyrimai rodo, kad labiau pagrįsta išvada būtų, jog produktyvumas lemia pasitenkinimą, o ne atvirkščiai. Žmogus, gerai atlikęs darbą, dėl to jaučia pasitenkinimą. Ryšys tarp pasitenkinimu darbu ir produktyvumo ryškesnis žvelgiant organizacijos mastu. Organizacijos lygmeniu įmonės, kuriose dirba patenkinti darbuotojai, būna efektyvesnės ir produktyvesnės nei tos, kuriose daug nepatenkintų darbu darbuotojų. Didelė tikimybė, kad nepatenkinti darbu darbuotojai nesistengs dirbti, savo aplinkos žmonėms skleis ne itin patrauklią informaciją apie įmonę, galų gale ieškos kito darbo ir paliks nepatrauklią jiems darbovietę, o organizacijai teks ieškoti naujo žmogaus, jį parengti ir įtraukti į veiklą. Amerikiečių tyrimai rodo, jog būti “patenkintam darbu” ir būti “nepatenkintam darbu” nėra priešingos bipolio pusės. Užtikrinus veiksnius, įtakojančius darbuotojų pasitenkinimą darbu, galima sumažinti darbuotojų nepasitenkinimą, tačiau negalima užtikrinti, kad darbuotojas bus patenkintas savo turimu darbu. Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemia ne vien aplinkos, bet ir asmeniniai veiksniai, kurie tiesiogiai nėra darbo bei darbo klimato dalis. Taigi pasitenkinimas darbu gali būti ilgalaikė individuali darbuotojo charakteristika, mažai priklausanti nuo darbo pobūdžio. Čia labiau kalbame apie tendenciją būti laimingam (patenkintam) arba nelaimingam (nepatenkintam). Ši tendencija gali išlikti visą gyvenimą, ją sunku pakeisti, todėl svarbu įvertinti tai vykdant naujų darbuotojų atrankas. Didelė tikimybė, kad nuolat viskuo nepatenkintas darbuotojas pakeitęs darbovietę liks toks pat nepatenkintas ir naujoje darbo vietoje. Taigi mažindami darbuotojų nepasitenkinimą lemiančius veiksnius, neturite pamiršti, jog darbuotojų pasitenkinimas darbu – tai ne vien nuo darbdavio, bet ir nuo paties darbuotojo priklausantis veiksnys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *